Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014

 

č. 32/ZMČ/2014

 

k návrhu Pravidel městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity a partnerství městské části


Zastupitelstvo městské části Praha 14

 I. s c h v a l u j e

 Pravidla městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity a partnerství městské části

II. u d ě l u j e

cenu městské části Praha 14 paní Bohumile Rysové

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení
 

T: 25. 6. 2014

 

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14