Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 33/ZMČ/2014


k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

pro volební období 2014 - 2018 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 31


II. s c h v a l u j e


vytvořit na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014 jeden volební obvod


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit informování veřejnosti o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014 ve smyslu platných předpisů

T: 25. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KT, OSO