Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 35/ZMČ/2014


k odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání žádosti o odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku HMHP

T: 30. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI