Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 36/ZMČ/2014


k návrhu na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. návrh na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


2. smlouvu o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a realizovat odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1


T: 15. 8. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS