Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 37/ZMČ/2014


k návrhu na přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" 2014Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


II. s c h v a l u j e


přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 2


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení

T: 27. 6. 2014


2. zajistit uzavření smluv s úspěšnými žadateli

T: 25. 7. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS