Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 38/ZMČ/2014


k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit vydání dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968


T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, OSMI, MŠ Vybíralova 968