Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 39/ZMČ/2014


k převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 2.388.600 Kč ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit převod finančních prostředků ve výši 2.388.600 Kč ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14


T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ