Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 40/ZMČ/2014


k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14
I. s c h v a l u j e


- celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2014


- plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2013

příjmy 283.337,56 tis. Kč

výdaje 292.852,91 tis. Kč

z toho:

kapitálové 65.886,79 tis. Kč

běžné 226.966,12 tis. Kč

financování 9.515,35 tis. Kč


- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2013 s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 91.003 tis. KčBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ