Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 41/ZMČ/2014


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014

příjmy 60.655,15 tis. Kč

výdaje 53.661,18 tis. Kč

z toho:

kapitálové 12.384,33 tis. Kč

běžné 41.276,85 tis. Kč

financování -6.993,97 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 40.916 tis. Kč

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ