Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 42/ZMČ/2014


k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


2., 3., 4., 5., 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ