Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 43/ZMČ/2014


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14 
Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14