Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 44/ZMČ/2014


k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 a stanovení garantů k ověřeným problémůmZastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

1. formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji městské části Praha 14 dne 9. 4. 2014 a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tab. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


2. formulované problémy vzešlé z veřejného projednání k celkovému rozvoji městské části Praha 14 dne 16. 4. 2014 a ověřené anketou, viz příloha č. 2, tab. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


3. stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na Dětském fóru dne 9. 4. 2014 a Fóru Zdravé městské části Praha 14 dne 16. 4. 2014 ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé MČ pro roky 2014- 2015 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 31. 12. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů