Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 45/ZMČ/2014


k aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2014 - 2015Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


znění aktualizace Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2014 - 2015

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného akčního plánu aktualizace Koncepce rozvoje dětských hřišť na období 2014 - 2015

T: 31. 12. 2015


2. zpracovat akční plán na období 2016 - 2017

T: 31. 12. 2015

3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 průběžné hodnocení naplňování akčního plánu z období 2014 - 2015

T: 31. 12. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: ODOP, OŘEŠ