Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 46/ZMČ/2014


k bezúplatnému převodu majetku MČ Praha 14 příspěvkové organizaci Praha 14 kulturníZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


bezúplatný převod pěti jízdních kol a jednoho kávovaru příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní v souladu se smlouvou o bezúplatném převodu věci movitých dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu věci movitých s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní


T: 30. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OHS, Praha 14 kulturní