Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 37/ZMČ/2016


k návrhu programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


 

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


program 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14