Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 38/ZMČ/2016


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2016


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14