Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 39/ZMČ/2016


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14 
Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14