Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 41/ZMČ/2016


k prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázněZastupitelstvo městské části Praha 14I. p r o m í j í


1. odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.000 Kč a související penále společnosti "Člověk a pes - výcvik hrou os"

2. odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10.000 Kč a související penále společnosti Český dog racing klub

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


informovat společnosti "Člověk a pes - výcvik hrou os" a Český dog racing klub o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále

T: 30. 9. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OSPK KS