Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 42/ZMČ/2016


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2016


_


Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2016

příjmy 155.110,05 tis.Kč

výdaje 113.783,73 tis.Kč

z toho:

kapitálové 6.405,90 tis.Kč

běžné 107.377,83 tis.Kč

financování - 41.326,32 tis.Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2016 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 38.265 tis. Kč
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ