Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 43/ZMČ/2016


k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016


Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í9., 10., 11., 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ