Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 44/ZMČ/2016


k předložení žádosti o dotaci v rámci programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol k investičnímu projektu "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. předložení žádosti o podporu k investičnímu projektu "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice" v rámci výzvy MŠMT k programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018


2. spolufinancování investičního projektu "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice" v plánované výši 34,5 % z celkových nákladů projektu, tj. v částce max. 16 mil Kč


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit předložení žádosti o podporu k investičnímu projektu "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice" v rámci výzvy MŠMT k programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018

T: 31. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OI, OŘEŠ