Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 46/ZMČ/2016


k zařazení veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1 v k. ú. Kyje do svěřené správy MČ Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zařazení veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví komunikace na pozemku parc. č. 1207/1, k. ú. Kyje, s Družstvem vlastníků garáže Lehovec I.

T: 31. 10. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM