Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 47/ZMČ/2016


k uzavření souhlasného prohlášení o pozemku parc. č. 2756/27, k. ú. KyjeZastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14, k pozemku parc. č. 2756/27, k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14, k pozemku parc. č. 2756/27, k. ú. Kyje

T: 15. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM