Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 49/ZMČ/2016


k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, společností Landia Management, s. r. o. a společností P-holding 1, s. r. o.Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 14, společností Landia Management, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, Praha 6 a společností P-holding 1, s. r. o., se sídlem Evropská 810/136, Praha 6 na realizaci stavby vyhlídky "Doubravka" a jejího blízkého okolí a revitalizace okolí Rajského vrchu

II. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14


k uzavření smlouvy o provedení stavby mezi MČ Praha 14 a společností Landia Management, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, Praha 6 na realizaci stavby vyhlídky "Doubravka" a jejího blízkého okolí na základě které:

Landia Management, s.r.o. zajistí:

1. vypracování dokumentace k provedení stavby vyhlídky "Doubravka"

2. realizaci stavby vyhlídky "Doubravka"


MČ Praha 14 odkoupí:

1. dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení vyhlídky "Doubravka" za cenu ve výši 20.000 Kč bez DPH

2. stavbu vyhlídky "Doubravka" za cenu ve výši 50.000 Kč bez DPH


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 14, společností Landia Management, s.r.o. a P-holding 1, s. r. o. na realizaci stavby vyhlídky "Doubravka" a jejího blízkého okolí a revitalizace okolí Rajského vrchu

T: 31. 10. 2016

2. zajistit uzavření smlouvy o provedení stavby mezi MČ Praha 14 a společností Landia Management, s.r.o. na realizaci stavby vyhlídky "Doubravka" a jejího blízkého okolí


T: 30. 11. 2016


3. informovat Zastupitelstvo MČ Praha 14 o aktuálním stavu jednotlivých úkonů směřujících k realizaci stavby vyhlídky "Doubravka" a jejího blízkého okolí

T: průběžně

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, ODOP