Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 50/ZMČ/2016


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 201/2 v k. ú. Černý Most s dětským hřištěm a zelení


Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 201/2, k. ú. Černý Most s dětským hřištěm a zelení o výměře cca 849 m 2 , se společností P-holding 1 s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, Praha 6 za cenu 10 000 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 201/2, k. ú. Černý Most s dětským hřištěm a zelení o výměře cca 849 m 2 , se společností P-holding 1 s.r.o.

T: 31. 10. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, ODOP