Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 19. 6. 2018


č. 23/ZMČ/2018


k návrhu na přijetí Aalborgských závazků
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přijetí Aalborgských závazků dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zajistit podpis Aalborgských závazků statutárním zástupcem městské části Praha 14 a informovat ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) o přijetí Aalborgských závazků

T: 31. 7. 2018

2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 stanovené jednotlivé místní cíle udržitelného rozvoje plynoucí z přijetí Aalborgských závazků

T: 31. 12. 2018

3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 monitorující zprávu k Aalborgským závazkům

T: 31. 12. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, KS OSPK