Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 19. 6. 2018


č. 30/ZMČ/2018


k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP)Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s předloženým návrhem Metropolitního plánu (MPP)


II. s c h v a l u j e


připomínku č. 9 městské části Praha 14 k návrhu MPP, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu MPP Magistrátu hl.m. Prahy - UZR

T: 30. 6. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS ÚÚR