Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 38/ZMČ/2020


k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020



Zastupitelstvo městské části Praha 14



I. b e r e n a v ě d o m í


7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020
























Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ