Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 40/ZMČ/2020


k podnětu na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most - přeskupení ploch, iniciovaný městskou částí Praha 14, zkráceným postupem


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podnětem na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most - přeskupení ploch, iniciovaný městskou částí Praha 14, zkráceným postupem


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit odeslání podnětu MČ Praha 14 na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most zkráceným postupem pořizovateli změn ÚPn od boru územního rozvoje MHMP

T: 30. 9. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS ÚÚR