Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 41/ZMČ/2020


k podání žádosti o odnětí pozemků využitých pro akci LES ARBORKA


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odnětí pozemků parc. č. 2575/444, 2580/1, 2580/5, 2580/42, 2779/4 a 2779/5, vše v k. ú. Kyje, využitých pro akci LES ARBORKA ze svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podání žádosti OHM MHMP o odnětí pozemků parc. č. 2575/444, 2580/1, 2580/5, 2580/42, 2779/4 a 2779/5, vše v k. ú. Kyje, využitých pro akci LES ARBORKA, ze svěřené správy MČ Praha 14

T: 15. 10. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM