Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 42/ZMČ/2020


k odnětí sloupů veřejného osvětlení v parku Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odnětí pěti sloupů veřejného osvětlení v parku v ulici Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit odeslání žádosti o odnětí pěti sloupů veřejného osvětlení v parku v ulici Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP


T: 30. 9. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM