Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 43/ZMČ/2020


k prodeji pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodej pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice vlastníkům sousední nemovitosti, manželům XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX, za cenu podle cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2020 tj. 4.850 Kč/m2 , celkem 111.550 Kč


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice, vlastníkům sousední nemovitosti, manželům XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX


T: 15. 10. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM