Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 44/ZMČ/2020


k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín, s Kardašovskou Properties, a.s., IČO 07019891, za cenu 6 000 Kč/m2


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín, s Kardašovskou Properties, a.s., IČO 07019891 za cenu 6 000 Kč/m2


T: 31. 10. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM