Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 50/ZMČ/2020


k návrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


program 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14