Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 51/ZMČ/2020


k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


oznámit Obvodnímu soudu pro Prahu 9, že Zastupitelstvo městské části Praha 14 vzalo na vědomí vzdání se funkce přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 9, jmenované v příloze usnesení

T: 30. 12. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSO