Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 52/ZMČ/2020


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usneseníMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14