Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 53/ZMČ/2020


k přijetí jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2021


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vydání jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: FV ZMČ Praha 14, KV ZMČ Praha 14, OPKČ