Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 55/ZMČ/2020


ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s c h v a l u j e


plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Ing. Janu Adámkovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14


zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2021

T: průběžně


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Jan Adámek, předseda KV ZMČ Praha 14
Na vědomí: Kontrolní výbor ZMČ Praha 14