Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 57/ZMČ/2020


k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


Akční plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: KS OSPK