Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 58/ZMČ/2020


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020

příjmy 394.054,82 tis. Kč

výdaje 314.934,60 tis. Kč

z toho:

kapitálové 43.609,44 tis. Kč

běžné 271.325,16 tis. Kč

financování 79.120,22 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 12.116 tis. Kč

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.