Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 59/ZMČ/2020


k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


15., 16., 17., 18., 19. a 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ