Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 60/ZMČ/2020


k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zabezpečit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s.