Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 61/ZMČ/2020


Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1

2. návrh rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení

2. po schválení státního rozpočtu na rok 2021 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.