Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 68/ZMČ/2020


na schválení získání 100 % podílu ve společnosti s ručením omezeným SP Černý MostZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. koupi podílu ve výši 36 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, za kupní cenu ve výši 72.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. koupi podílu ve výši 49 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, za kupní cenu ve výši 98.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3. nové úplné znění zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, účinné od 1. 1. 2021, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání k provedení výroku č. I tohoto usnesení

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, OSM