Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 75/ZMČ/2020


k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín s vybudovanými komunikacemi


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření darovací smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín s vlastníkem komunikací na tomto pozemku BONISREAL, s.r.o., IČO 46887211 o předání a převzetí pozemku o výměře 6 497 m2 "Dar 1", komunikací na tomto pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši 25 000 Kč "Dar 2" k převzetí tohoto pozemku a komunikací do svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín s vlastníkem komunikací na tomto pozemku BONISREAL, s. r. o., IČO 46887211 o předání a převzetí pozemku o výměře 6 497 m2 "Dar 1", komunikací na tomto pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši 25 000 Kč "Dar 2"

T: 31. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM