ÚMČ P14

Deratizace 2018

Pražská kanalizační síť je domovem několika milionů potkanů. Aby se jejich počet dařilo udržet na přijatelné úrovni, je nutná pravidelná deratizace. V Praze 14 ji odborné firmy budou provádět od dubna do listopadu 2018.

Magistrát hlavního města Prahy zajistí tzv. stokovou deratizaci a dále deratizaci na plochách, které přímo vlastní nebo spravuje.

Harmonogram deratizace prováděné hl. m. Prahou

 • 17. dubna – 11. května 2018
  Černý Most: Kučerova, Marešova, Vašátkova, Hlaďova, Dygrýnova, Kpt. Stránského, Gen. Janouška, Bojčenkova, Bobkova, Vlčkova, Ocelkova, Doležalova, Maňákova, Šedova, Anderleho, Bryksova, Pospíchalova, Bří Venclíků, Cíglerova, Arnošta Valenty, Mansfeldova, okolí tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most
 • 26. června – 2. července 2018
 • Hloubětín: Světská, Borská, Za Černým mostem, Kardašovská, Krylovecká, Rochovská, Slévačská, Poděbradská, Mochovská, Vajgarská, Zelenečská, Kukelská, nám. Ve St. Hloubětíně, Kbelská, okolí stanice metra Hloubětín
 • 27. srpna – 30. srpna 2018
  Kyje: Travná, Hodějovská, Koberkova, Zacharská, Dřítenská, Šimanovská, Broumarská, Tálinská

 

Na zelených plochách ve své správě každoročně provádí deratizaci i městská část Praha 14. První etapa bude probíhat od května do července 2018, druhá od září do listopadu 2018. Níže je uveden seznam parcel ve správě MČ, kde odborná firma deratizaci zajistí. Nutno upozornit, že návnady na potkany budou umisťovány odborně a ne přímo na povrch, kontakt s jedem tudíž nehrozí ani u venčených psů. V objektech je deratizace povinností vlastníka dané nemovitosti.


Rozpis míst ve správě MČ Praha 14, kde bude probíhat deratizace:

Černý Most

 • ul. Bratří Venclíků /parc. č. 93/1/
 • ul. Bratří Venclíků /parc. č. 73/3/
 • ul. Vlčkova /parc. č. 130/
 • ul. Bojčenkova /parc. č. 149/
 • ul. Volkova /parc. č. 5/1/
 • ul. Vašátkova /parc. č. 221/94/
 • ul. Cíglerova /parc. č. 117/
 • ul. Cíglerova /parc. s. 5/31/
 • ul. Paculova /parc. č. 112/1/
 • ul. Pospíchalova /parc. č. 5/32
 • ul. Bryksova /parc. č. 232/190/

Hloubětín

 • ul. Poděbradská /parc. č. 1072/175/
 • ul. Mochovská /parc. č. 1072/172/
 • ul. Zelenečská /parc. č. 1072/185/
 • ul. Klánovická /parc. č. 782/25/
 • ul. Klánovická /parc. č. 782/29/
 • ul. Kardašovská /parc. č. 566/66/
 • ul. Šestajovická /parc. č 784/3/
 • ul. Sadská /parc. č. 965/

Kyje

 • zelené plochy mezi ul. Manželů Dostálových a Travná mezi č. p. 1285 – 1900
 • ul. Zacharská /parc. č. 765/35/
 • ul. Sklenská /parc. č. 2599/36/
 • ul. 9. května /parc. č. 2663/2, 2665/29, 2665/369, 2665/31, 2665/38/