ÚMČ P14

Deratizace 2017

Pražská kanalizační síť je domovem několika milionů potkanů. Aby se jejich počet dařilo udržet na přijatelné úrovni, je nutná pravidelná deratizace. V Praze 14 ji odborné firmy budou provádět od května do listopadu 2017.

Magistrát hlavního města Prahy zajistí tzv. stokovou deratizaci a dále deratizaci na plochách, které přímo vlastní nebo spravuje.

Harmonogram deratizace prováděné hl. m. Prahou

 • 3. – 31. května 2017
  Černý Most: Marešova, Arnošta Valenty, Mansfeldova, Vašátkova, Hlaďova, Dygrýnova, Kpt. Stránského, Gen. Janouška, Bojčenkova, Bobkova, Vlčkova, Ocelkova, Doležalova, Maňákova, Šedova, Anderleho, Bryksova, Pospíchalova, Bratří Venclíků, Cíglerova, Kučerova, Vybíralova, okolí tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most
 • 28. června – 3. července 2017
  Kyje: Tálinská, Hodějovská, Za Rokytkou, Koberkova, Zacharská, Dřítenská, Šimanovská, U Rybníka, Broumarská, Travná, Bajgarova
 • 28. srpna – 8. září 2017
  Hloubětín: Kbelská, Konzumní, Světská, Borská, Za Černým Mostem, Kardašovská, Krylovecká, Rochovská, Slévačská, Poděbradská, Mochovská, nám. ve St. Hloubětíně, Vajgarská, Zelenečská, Kukelská, okolí stanice metra Hloubětín

 

Na zelených plochách ve své správě každoročně provádí deratizaci i městská část Praha 14. První etapa bude probíhat od května do července 2017, druhá od září do listopadu 2017. Níže je uveden seznam parcel ve správě MČ, kde odborná firma deratizaci zajistí. Nutno upozornit, že návnady na potkany budou umisťovány odborně a ne přímo na povrch, kontakt s jedem tudíž nehrozí ani u venčených psů. V objektech je deratizace povinností vlastníka dané nemovitosti.


Rozpis míst ve správě MČ Praha 14, kde bude probíhat deratizace:

Černý Most

 • ul. Bratří Venclíků /parc. č. 93/1/
 • ul. Bratří Venclíků /parc. č. 73/3/
 • ul. Vlčkova /parc. č. 130/
 • ul. Bojčenkova /parc. č. 149/
 • ul. Volkova /parc. č. 5/1/
 • ul. Vašátkova /parc. č. 221/94/
 • ul. Cíglerova /parc. č. 117/
 • ul. Cíglerova /parc. s. 5/31/
 • ul. Paculova /parc. č. 112/1/
 • ul. Pospíchalova /parc. č. 5/32
 • ul. Bryksova /parc. č. 232/190/

Hloubětín

 • ul. Poděbradská /parc. č. 1072/175/
 • ul. Mochovská /parc. č. 1072/172/
 • ul. Zelenečská /parc. č. 1072/185/
 • ul. Klánovická /parc. č. 782/25/
 • ul. Klánovická /parc. č. 782/29/
 • ul. Kardašovská /parc. č. 566/66/
 • ul. Šestajovická /parc. č 784/3/
 • ul. Sadská /parc. č. 965/

Kyje

 • zelené plochy mezi ul. Manželů Dostálových a Travná mezi č. p. 1285 – 1900
 • ul. Zacharská /parc. č. 765/35/
 • ul. Sklenská /parc. č. 2599/36/
 • ul. 9. května /parc. č. 2663/2, 2665/29, 2665/369, 2665/31, 2665/38/