ÚMČ P14

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 155
Městská policie hl. m. Prahy 156
Policie ČR 158
Tísňová linka pro neslyšící a hluchoněmé občany 603 111 158
Úřady městských částí
Magistrát hlavního města Prahy 224 481 111, 224 482 376
– informační středisko 236 002 376
Praha 1 221 097 111, 222 233 168
Praha 2 224 257 035
Praha 3 222 116 111
Praha 4 261 192 111
Praha 5 257 000 111
Praha 6 220 189 111
Praha 7 220 141 111
Praha 8 222 805 111
Praha 9 283 891 201
Praha 10 267 093 111
Praha 11 267 902 111
Praha 12 244 028 111
Praha 13 235 011 111
Praha 14 225 295 111
Praha 15 281 003 111
Praha 16 257 911 687
Praha 17 235 300 005
Praha 18 284 028 111
Praha 19 286 852 480
Praha 20 271 071 611
Praha 21 281 971 685
Praha 22 267 710 693
Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
Okresní úřady
Praha-východ 221 621 111
Praha-západ 221 982 111
Zdravotnictví
Záchranná služba hl. m. Prahy 267 313 333
Záchranná služba Praha-Západ 257 710 489
Záchranná služba Praha-Východ 323 602 611
Hygienická stanice hl. m. Prahy 296 336 700
Městská veterinární správa 222 522 126
Úřad Českého červeného kříže 251 104 111
Psychiatrická léčebna Bohnice 284 016 111
Lékařská služba první pomoci (pohotovost) 141 23
Praha 1 – lékařská pohotovost děti 224 947 717, dospělí 224 949 181
Praha 3 – lékařská pohotovost děti 284 861 979, dospělí 284 862 149
Praha 4 – lékařská pohotovost děti 241 733 916, dospělí 241 733 917
Praha 5 – recepce pohotovosti děti 224 433 652,3653, dospělí 224 438 590 (1); zubní pohotovost: 224 433 659, 3652, 3653
Praha 6 – lékařská pohotovost děti 233 358 944, dospělí 233 340 912
Praha 7 – lékařská pohotovost dospělí a děti 233 370 391
Praha 8 – lékařská pohotovost děti 283 842 224, 266 082 673, dospělí 283 842 222, 266 083 301, návštěvní služba: 603 280 661
Praha 9 – lékařská pohotovost děti 286 881 517, dospělí 286 881 518
Praha 10 – lékařská pohotovost děti 281 019 213 (44), dospělí 274 810 990
Praha 12 – lékařská pohotovost děti 241 764 123, dospělí 241 765 159
Ambulance Meditrans 220 113 301-2
Zdravotní ústav Policie ČR 261 226 707
Lékařská pohotovost Armády ČR 222 323 232
Zubní pohotovost 14122, 224 946 981
seznam zařízení LSPP
Nemocnice
Brandýs nad L. 326 904 581, poliklinika 326 902 614
Bulovka 266 081 111
Interní nemocnice Oblouková 271 724 055
Královské Vinohrady 267 161 111
Měšice u Prahy 283 981 049
Milosrdných sester sv.Karla Boromejského 257 197 111
Motol 224 431 111
Na Františku 224 810 502
Na Homolce 257 271 111
Na Žižkově 222 724 630
Podolí 296 511 111
Roztoky 220 910 042
Říčany 323 632 521, poliklinika 323 602 611
Svaté Alžběty 221 969 311
Thomayerova 261 081 111
Třebotov 257 930 020
Vojenská nemocnice 220 201 111
Všeobecná FN 224 961 111
Vysočany 266 006 111
Železniční 221 087 111
Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou
Praha 1, Palackého 5 224 946 982
Praha 2, Belgická 327 222 519 731, 222 513 396
Praha 4, Vídeňská 800 (Thomayerova nemocnice) 261 084 019, 261 084 011
Praha 5, Štefánikova 6 257 320 918
Praha 5, V Úvalu 84 (FN Motol) 224 435 736
Praha 6, Vítězné náměstí 13 224 325 520
Praha 7, Františka Křížka 22 233 375 599, 23337573
Praha 8, Bulovka 282 (FN Na Bulovce) 283 840 501
Praha 10, Plaňanská 1/753 (Lékárna v Malešicích) 281 019 258
Každý den v době 9 – 24 hod. lékarna v Centru Černý Most 281 918 105
Lékárny s rozšířenou službou
Praha 2 24 919 574
Praha 4 261 006 336
Praha 6 224 321 530
Praha 8 284 826 006
Praha 10 267 162 823, 274 811 068
Praha 11 272 912 743
Domácí zdravotní péče 257 324 010
Lékařské informační centrum 296 182 626
Linka proti bolesti 266 199 571
Linka zdraví 224 215 261
Nádorová telefonní linka 224 920 935
Krizová centra
Anonymní alkoholici 224 818 247
Akord (pomoc rodinám s postiženými dětmi) 222 519
Armáda spásy 251 611 229
Bílý kruh bezpečí 257 317 100
Centrum krizové intervence Psychiatrická léčebna Bohnice) 284 016 666
Centrum pomoci závislým 261 260 476
Centrum prevence drogových závislostí 233 355 459
D-centrum (psychoterapeutická pomoc pro děti a rodiče) 257 320 456
Dětské krizové centrum 241 484 149
Drogové informační centrum Sananim 284 822 872
Drogová poradenská linka 283 872 186
Drop in 222 221 431
Gay linka pomoci 222 514 040
Help Line AIDS 224 915 564
Informační centrum sociální pomoci 224 920 514
Kontaktní centrum Sananim (pomoc ohroženým drogou) 283 872 186
Linka bezpečí 233 544 117, 800 155 555
Linka důvěry 224 923 255
Linka důvěry Diakonie 222 514 040
Pražská linka důvěry 222 580 697
Linka důvěry La Strada 222 717 171
Linka pomoci Alternativa – dívky 241 727 763
Linka pomoci – Dům světla 224 810 702
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Oddělení pro léčbu závislostí 224 968 204
Poradna AIDS 224 915 564, 224 961 111
Poradna pro odvykání kouření 224 919 322
Poradna pro ženy a dívky 224 930 661
Protialkoholní záchytná stanice 267 161 111
Psychiatrické centrum 266 003 111
Růžová linka pro děti 272 736 263
Senior linka 222 221 771
SOS – centrum Diakonie (krizové poradenské pracoviště) 222 521 912
Středisko pro mládež a rodinnou terapii 224 911 364
Toxikologické informační středisko 224 919 293
Toxikologická laboratoř 224 961 111
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 222 199 111
Jednotný bezpečnostní systém 222 022 200

 

Policie
Oblastní velitelství Městské policie
Městská policie 267 002 111
Praha 1 224 212 097
Praha 2 224 256 279
Praha 3 222 782 508
Praha 4 261 192 610
Praha 5 257 000 877
Praha 6 224 312 359
Praha 7 283 871 592
Praha 8 284 686 680
Praha 9 286 886 841
Praha 10 271 737 381
Praha 11 267 912 348
Praha 12 241 773 302
Praha 13 251 625 175
Praha 14 222 025 751, 222 025 752
Praha 15 272 655 636
útvar Metro 222 673 405
Policie ČR – Krajské ředitelství 974 858 229
Dopravní nehody 261 214 141
Dopravní inspektorát 224 482 800
Oddělení metro 224 911 106
Poříční oddělení policie 244 402 185
Obvodní ředitelství policie Praha 1 974 821 111
Dopravní inspektorát 974 851 300
Policie Masarykovo nádraží 974 851 500
Praha 2 974 852 111
Dopravní inspektorát 974 852 355
Oddělení železniční policie Hlavní nádraží 224 221 870
Praha 3 974 853 111
Dopravní inspektorát 974 853 245
Praha 4 974 854 111
Dopravní inspektorát 267 912 631
Praha 5 974 855 111
Dopravní inspektorát 974 855 245
Oddělení železniční policie nádraží Smíchov 257 323 942
Praha 6 974 856 111
Dopravní inspektorát 224 320 660
Praha 7 974 857 111
Dopravní inspektorát 233 375 635
Oddělení železniční policie nádraží Praha-Holešovice 220 806 867
Praha 8 974 858 111
Dopravní inspektorát 284 828 638
Praha 9 974 859 111
Dopravní inspektorát 284 818 926
Praha 10 974 860 111
Dopravní inspektorát 274 867 078
Oddělení železniční policie nádraží Praha-Vršovice 284 829 109
Poruchové služby
Dodávky elektřiny 800 550 055
Dodávky plynu – Pražská plynárenská, a.s. 1239
Dodávky vody 267 310 543
Kanalizace 284 013 221
Poruch telekomunikační 131 29
Veřejného osvětlení – Dispečink PREdistribuce, a.s. 224 915 151
Technická správa komunikací 224 237 719
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 601 274 274, 840 111 112

 

Doprava
ABA havarijní služba 1240
Autobusová a železniční doprava informace 900 119 041, 900 149 044
Česká správa letišť; informační služba 220 111 111, 220 113 321
České dráhy – informace o cenách mezinárodních jízdenek a rezervací 224 217 040
Prodej mezinárodních lůžek, lehátek a místenek 224 615 298
Skupinová přeprava 224 217 091
Dopravní podnik hl. m. Prahy 222 611 111
Informace o provozu MHD 222 646 350, 222 623 777
Informace o dopravním spojení 129 99
Jízdní řády ČD 221 111 122
Jízdní řády ČSAD 900 144 444
Stav silnic 141 26
Zelená vlna ČRo 224 242 004

 

Sociální úřady
Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení
Pražská správa sociálního zabezpečení 221 921 111
Praha 1 221 489 111
Praha 2 221 995 111
Praha 3 283 103 111
Praha 4 244 012 111
Praha 5 257 061 111
Praha 6 221 433 111
Praha 7 222 541 284
Praha 8 266 310 910
Praha 9 286 002 311
Praha 10 271 026 111
Jihozápadní město 251 113 111
Jižní město 271 076 111
Úřady práce
Úřad práce hl. města Prahy 221 921 111
Pobočky: Praha 1 228 626
Praha 2 221 592 352
Praha 3 222 781 715
Praha 4, 11 a 12 241 090 066
Praha 5 a 13 257 324 040
Praha 6 220 511 090
Praha 7 220 141 111
Praha 8 284 822 660
Praha 9 a 14 286 580 231
Praha 10 a 15 267 312 332, 267 312 778
Praha – východ 221 621 111
Praha – západ 224 914 251-2

 

Informační služby
Telefonní čísla v České republice 1180
Mezinárodní telefonní služby a mezinárodní čísla 1181
Telefonické podávání telegramů 133 001
Cestovní doklady 141 49
Kulturní pořady 141 44
Pražská informační služba 124 44
Programy kin 141 45
Programy rozhlasu 141 47
Programy televize 14146
Předpověď počasí 141 16
Přesný čas 141 12
Sjízdnost řek 141 27
Sněhové zpravodajství 141 27
Stav ovzduší 141 10
Úřad práce 141 42
Zajímavosti dne/ Prague Guide 141 18

 

Knihovny
Městská knihovna 222 113 111
Národní knihovna 221 663 111

 

Úřady
Česká inspekce životního prostředí 222 860 111
Český telekomunikační úřad 224 004 111
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu 224 041 111
Katastrální úřad Praha-město 284 041 111
Krizový štáb 222 022 200
Městský soud 221 931 111
Obchodní inspekce 296 366 219
Pražská energetika 267 051 111
Pražská plynárenská 267 171 111
Pražská teplárenská 266 751 111
Pražské služby 284 091 111
Skládka odpadu 728 168 421

 

Český Telecom
Spojovatelka 271 411 111
Telefonické centrum služeb 800 123 456
Informace o telefonních účtech 800 118 238
Ohlašovna poruch 131 29
Útvar stížností 271 462 848, 271 463 536

 

Katastrální úřady
Katastrální úřad Praha-město 284 041 111
Zeměměřický a katastrální inspektorát 284 041 111

 

Obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce Inspektorát pro hl. m. Prahu 296 366 207
Informační a poradenská činnost 296 366 219

 

Veterinární správa
Městská veterinární správa 222 522 126
Okresní veterinární správa Praha-východ 222 517 520, 224 256 703
Okresní veterinární správa Praha-západ 241 910 330

 

Školní inspekce
Česká školní inspekce 266 106 572

 

Soudy
Městský soud v Praze 221 931 111
Obvodní soud pro Prahu 1 221 093 111
Obvodní soud pro Prahu 2 224 262 375
Obvodní soud pro Prahu 3 222 725 243
Obvodní soud pro Prahu 4 221 931 111
Obvodní soud pro Prahu 5 257 005 111
Obvodní soud pro Prahu 6 224 321 272
Obvodní soud pro Prahu 7 221 093 111
Obvodní soud pro Prahu 8 221 431 111
Obvodní soud pro Prahu 9 251 441 111 (ústředna – od 27.9.2006)
Obvodní soud pro Prahu 10 221 510 111

 

Státní zastupitelství
Městské státní zastupitelství 224 261 188