ÚMČ P14

Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím

  • Název: Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím
  • Identifikační označení: QI 42-02-04 V02R08
  • Platnost: Ano
  • Platnost od: 25. 1. 2022
  • Platnost do:
  • Garant: Mgr. Robin Lédl, vedoucí OPKČ
  • Jméno:
  • Oblast: osobní údaje a poskytování informací
  • Schválil: Usnesení č. 39/RMČ/2022
  • Celý text směrnice: QI 42-02-04