ÚMČ P14

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací a při zabezpečování pořizování kopií pro občany při vyřizování jejich záležitostí na Úřadě městské části Praha 14 může být povinným subjektem požadována úhrada nákladů za zhotovení kopií listin, a to :

Formát
A4 2,-
A4 oboustranně 3,-
výtisk z tiskárny počítače jedna stránka 3,-
A3 3,-
A3 oboustranně 4,-
na žádost občana barevný výtisk zvyšuje částky o 10,-
  • poštovné dle skutečných nákladů
  • technický nosič dle skutečných nákladů

Náklady spojené s vyhledáváním a zpracováním dle zák.č.106/1999 Sb., jsou požadovány:

  1. do 1 hodiny zdarma
  2. za každou další započatou hodinu poplatek ve výši 150,-Kč

Pokud o to žadatel požádá, musí mu být potvrzena výše úhrady nákladů.

Místa, kde mohou občané požádat o vyhotovení kopií:

  • v objektu Bratří Venclíků 1073: v podatelně Úřadu městské části Praha 14
  • v objektu Bratří Venclíků 1072: v informační kanceláři