ÚMČ P14

Obecní volby 2018

Prezident ČR vyhlásil termín obecních voleb na 5. a 6. října 2018. V těchto dnech se uskuteční volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 a současně také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Nynější zastupitelstva schválila pro příští čtyřleté volební období počet svých členů takto: 31 členů pro Zastupitelstvo m. č. Prahy 14 a 65 členů pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Oprávněným voličem v těchto volbách je každý občan České republiky, jenž alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není omezen ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu na území městské části. Totéž však platí i pro občany jiných členských zemí EU (u kterých stačí nově i pobyt přechodný), pokud požádají o zápis do dodatku seznamu voličů, nejpozději do dvou dnů přede dnem voleb, na úřadě městské části, pracovišti evidence obyvatel, které rovněž vytváří seznam voličů městské části. Každý volič je také oprávněn na tomto pracovišti požádat o kontrolu a informaci, zda je v tomto seznamu veden.

Volit lze v obecních volbách pouze ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu.

Volební strany mohou podávat své kandidátní listiny do 31. července, do 16.00 hod. registračnímu úřadu, kterým je Úřad m. č. Praha 14, pro zdejší volby, resp. Magistrátu hl .m. Prahy.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Osobně nebo písemně na adrese: Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. Kontaktní osoba: Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel: 225 295 253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz.

Pro práci v OVK potřebujeme znát: jméno, příjmení a kontakt – telefon, e-mail, případně datovou schránku. Další osobní údaje potřebné pro vyplacení odměny budou vyžádány až po zařazení do komise.

Do OVK budou zařazeni přednostně, dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zástupci volebních stran, teprve poté budou OVK doplňovány zájemci z řad občanů.

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční dne 12. 9. 2018 od 17.00 hod., v Základní škole Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most.

Oznámení pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 14 v roce 2018 ke stažení ZDE

Oznámení starosty k volbám do Zastupitelstva MČ Praha 14 v roce 2018 ke stažení ZDE